İsveç’te Göçmenler Zorunlu Uyum Derslerine Giriyor

  
   Torik Yazarı                        

Her ülkenin, hiç kuşkusuz kendi alışkanlıkları, kendi kültürü, ahlak anlayışı, yaşama şekli var. İsveç deyince gözümüzün önüne ilk olarak bir refah toplumu, sorunlarını çözmüş modern bir ülke geliyor. Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bakımından 51.630 dolarla dünya ülkeleri arasında 14. sırada. Aslında, sıralamadaki Lüksemburg, San Marino gibi yüzölçümü olarak küçük devletleri saymazsak ilk onda. İhracatı ithalatından fazla. Enflasyon neredeyse yok gibi (%1,7). İşsizlik oranı Avrupa’nın en düşüklerinden. Nüfus artışı sadece %0,7. Zaten toplam nüfusu da yaklaşık 10 milyon. Bizim sorunlar altında boğulmakta olan mega şehrimiz İstanbul’un 3’te ikisi kadar.

İşte bu refah ülkesi göçmenler için de bir cazibe merkezi oluyor ister istemez. Ancak İsveç, 30 Mayıs 2018’den bu yana, ülkesine gelen göçmenlerin uyum derslerine girmesini zorunlu kılıyor. Dünyanın dört bir yanından ve özellikle de Orta Doğu’dan göçmen alan İsveç bu yeni İsveçlilere kendi kültürünü, yaşam biçimini, insan ilişkilerini ders olarak işletiyor.

Foto: Michelle Svendsen instagram

Bu dersler cinsellikle ilgili birçok bilgiyi de içeriyor. İlişkide karşıdakinin rızası, LGBT bireylerin hakları gibi konular bu derslerde işleniyor. Dersleri veren eğitimciler de genellikle aynı yollardan geçmiş, bir önceki jenerasyon göçmenler.

FACEBOOK YORUMLARI


TORİK YORUMLARI